สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. เด็กหญิงธัญพิมล   พรหมภัทรา
2. นางสาวนันท์นภัสรา   หอมจันทร์
3. นางสาวหทัยกานต์   เเซ่อึ๊ง
 
1. นายสุทธิพงศ์   โฉมศรี