สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด (Quad Rotor) ม.4-6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดนวลนรดิศ 1. นายฐานพัทธ์   เลิศวิทยาสกุล
2. นายพงศกร   หม่า
3. นายสุกฤษฏิ์   ตั้งนิมิตโชค
 
1. นายวิษณุ   เสือโต