สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดนครพนม

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู