สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู