สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดนราธิวาส

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู