สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู