สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดพะเยา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ผลงานครู โรงเรียนยอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการนวัตกรรมและเทคโนโลยี ครู 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนดงเจนวิทยาคม   1. นางสาววันรักษ์  ขันหอม