สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดพังงา

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู