สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดพัทลุง

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู