สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดเพชรบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู