สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดแพร่

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 75 เงิน 7 โรงเรียนพิริยาลัย 1. นายณัฐวุฒิ   วันดี
2. นายภูริ   จิระพงษ์สุวรรณ
 
1. นางสาววณิชชา  แม่นยำ
2. นางอภิรมย์  กึกก้อง
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6 72 เงิน 8 โรงเรียนพิริยาลัย 1. นายกิตติศักดิ์   เขียวสี
2. นายบารมี   จันทรา
3. นายศุภกร   ถิ่นสุข
 
1. นางนิรชร  สุขสมศรี
2. นายอำนาจ  แก้วแดง