สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดภูเก็ต

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู