สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสกลนคร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 60 ทองแดง 19 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายพิริยะ  ตระกูลวาง
2. นายวิศาล  เรียมแสน
 
1. นางสุดใจ  สุนทรส
2. นางสาวสุภาวดี  ศรีสุชาติ