สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสกลนคร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 79.33 เงิน 11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นางสาวชลลดา  คิดค้า
2. นายภูมินทร์  มาตจินดา
 
1. นายพรชัย  สิทธิศักดิ์
2. นางสาวอัจฉราพร  ใครบุตร