สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสกลนคร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. นายปรเมศวร์  สารหงษ์
2. นายภานุพงศ์  ครุฑคำ
 
1. นายพรชัย  สิทธิศักดิ์
2. นายเดชอุดม  ไชยวงศ์คต