สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสกลนคร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา 1. เด็กชายจตุรงค์  ราชิวงค์
2. เด็กชายศุภกฤษณ์   โรจนวัชร์
 
1. นายพรชัย  สิทธิศักดิ์
2. นายเดชอุดม  ไชยวงศ์คต