สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสกลนคร

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 63.74 ทองแดง 9 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายสุพัฒน์  กงลีมา
2. เด็กชายอติชาติ  ศรีบุญโฮม
 
1. นางนารี  จันทะจร
2. นายวีระพันธ์  จันทะจร
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 66.95 ทองแดง 8 โรงเรียนร่มเกล้า 1. เด็กชายภูมิภัทร  ชาไชย
2. เด็กชายเอกลักษณ์  ขันทีท้าว
 
1. นางนารี  จันทะจร
2. นายวีระพันธ์  จันทะจร
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 68.1 ทองแดง 13 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายนายณัฐสิทธิ์   ก้อนทอง
2. เด็กชายสรวิชญ์  ปรือทอง
3. นายอัมรินทร์  แก้วเคน
 
1. นายพานุทัศ  โคตรสงคราม
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 62 ทองแดง 25 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นางสาวกัญญานัฐ  ปรือทอง
2. นายยุทธศักดิ์   คำเพ็ชร
 
1. นางณปภัช  นันทราช
2. นางบรรดล  บุญพาเกิด
 
5 กิจกรรมการแข่งขัน การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6 69 ทองแดง 10 โรงเรียนร่มเกล้า 1. นายคุณากร  ศรีมุกดา
2. นางสาวอธิษา  คำเพชร
 
1. นายธนายุทธ  ผายป้องนา
2. นายพิเชษฐ  หาญมนตรี