สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสตูล

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู