สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสุโขทัย

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ม.1-3 62.26 ทองแดง 10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  ยิ้มเปีย
2. เด็กชายพสุเทพ  หัตถีนาโค
 
1. นายปฏิฬ  นาคทอง
2. นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3 63.41 ทองแดง 10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจักรราช  เมฆเครือ
2. เด็กชายรัชชภูมิ  สุทธศิลป์
 
1. นายปฏิฬ  นาคทอง
2. นางสาวเกื้อกูล  เรืองฤทธิ์
 
3 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3 65 ทองแดง 12 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. เด็กชายจรณพงศ์  ศรีพงศ์ธรพิบูล
2. เด็กชายญาณวีร์  เรืองวิชัยวัฒน์
 
1. นายประเสริฐ  อ้นบางเขน
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน
 
4 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6 65 ทองแดง 9 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม 1. นายรัตติพงศ์  วงศ์ปัทมกุล
2. นายสุรพัศ  มะลิซ้อน
 
1. นายปฏิฬ  นาคทอง
2. นายวิษณุ  อ้นบางเขน