สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6 68.67 ทองแดง 19 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายธนกฤต  นาเอก
2. นายรณกร  ยอดดำเนิน
 
1. นางสาวศิรินภา  คล้ายนาค
2. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง
 
2 กิจกรรมการแข่งขัน การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6 65.83 ทองแดง 8 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 1. นายทศพร  เสมาชัย
2. นางสาววดี  เสมาชัย
3. นายวัชรชัย  รถมณี
 
1. นางกนกวรรณ  จุลบุญญาสิทธิ์
2. นายสุวรรณ  ปิ่นทอง