สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดสุรินทร์

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู