สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดจันทบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' 1. นางสาวนันทกานต์  เกี้ยวมาศ
2. นางสาววราภรณ์  พุ่มทอง
3. นางสาวสุภัทสรา  เกื้อวงศ์
 
1. นางสาวดวงนภา  ศรีจันทร์