สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดอำนาจเจริญ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู