สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดบึงกาฬ

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู