สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชลบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนบางละมุง 1. นายกฤตษมดล  ชำนาญกุล
2. นายนันทศักดิ์  เป็นมงคล
3. นายวรินทร  เมฆศิลป์
 
1. นางสาวสว่าง  อินทร์สำราญ