สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชลบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันจรวดขวดน้ำ ประเภทแม่นยำ ม.1-ม.6 50 เข้าร่วม 16 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. เด็กชายภูเบศร์  เนียมกูล
2. เด็กชายวีรภัทร  สินโน
3. เด็กชายอภิสิทธิ์  บุญน้อย
 
1. นายศักดิ์รินทร์  ประเสริฐสังข์