สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
จังหวัดชลบุรี

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 กิจกรรมการแข่งขัน การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 1. นายกฤษฎากร  ชาบุญมา
2. นายวิทยา  เอี่ยมพินิจ
3. นายอัมรินทร์  เนตรดี
 
1. นายกฤตัชญ์  สุริยนต์