สรุปเหรียญรางวัล
จังหวัดตราด

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวมกิจกรรม

0

2

2

6

0

4

1

11

รายละเอียดผลการแข่งขัน