สรุปเหรียญรางวัล
จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ชนะเลิศ

รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

รองชนะเลิศอันดับที่ ๒

ทอง

เงิน

ทองแดง

เข้าร่วม

รวมกิจกรรม

0

1

0

3

4

1

1

9

รายละเอียดผลการแข่งขัน