ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันโดรน อากาศยานปีกหมุน 4 ใบพัด (Quad Rotor) ม.4-6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 012
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 60 ทองแดง 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน