ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดภาพยนตร์สั้น บูรณาการภาษาจีน ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 013
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 92.20 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 85.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 84.60 ทอง 4  
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 80.20 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 74.20 เงิน 6  
7 โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 71.20 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน