ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 014
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 99.33 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนแม่สะเรียง"บริพัตรศึกษา" จังหวัดแม่ฮ่องสอน 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 90 ทอง 5  
6 โรงเรียนเหนือคลองประชาบำรุง จังหวัดกระบี่ 84.67 ทอง 6  
7 โรงเรียนท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' จังหวัดจันทบุรี 81.67 ทอง 7  
8 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 81.67 ทอง 7  
9 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี 81 ทอง 9  
10 โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร 79.33 เงิน 11  
12 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 78 เงิน 12  
13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 77.33 เงิน 13  
14 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย 76.67 เงิน 14  
15 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 75 เงิน 15  
16 โรงเรียนบ้านตาก ประชาวิทยาคาร จังหวัดตาก 74.33 เงิน 16  
17 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 73 เงิน 17  
18 โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 69.33 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 68.67 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 67 ทองแดง 20  
21 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 66 ทองแดง 21  
22 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 65.33 ทองแดง 22  
23 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี 64 ทองแดง 23  
24 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ จังหวัดชลบุรี 63.33 ทองแดง 24  
25 โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร 62 ทองแดง 25  
26 โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 61 ทองแดง 26  
27 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 61 ทองแดง 26  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน