ผลการแข่งขัน นวัตกรรมของนักเรียน
การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.4-6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 015
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 97 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 96.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 95.67 ทอง 5  
6 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 95 ทอง 6  
7 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 94.33 ทอง 7  
8 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 92 ทอง 8  
9 โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี 92 ทอง 8  
10 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 88 ทอง 10  
11 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 87.67 ทอง 11  
12 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน