ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.4-6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 028
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 90.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 88.30 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 87 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 83.30 ทอง 5  
6 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 82.70 ทอง 6  
7 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 82 ทอง 7  
8 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 80.30 ทอง 8  
9 โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี 80.30 ทอง 8  
10 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 80 ทอง 10  
11 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 80 ทอง 10  
12 โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 78.70 เงิน 12  
13 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 78 เงิน 13  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน