ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาไทย ม.1-3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 003
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 86.80 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 81.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ 80.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 80.70 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
5 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 65.30 ทองแดง 5  
6 โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 65.30 ทองแดง 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน