ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง 3D ม.1-3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 030
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี 94.97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 94.19 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสองพิทยาคม จังหวัดแพร่ 84.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 75.32 เงิน 5  
6 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 71.72 เงิน 6  
7 โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 70.37 เงิน 7  
8 โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร 66.95 ทองแดง 8  
9 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 64.18 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 63.41 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 62.71 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง 60.41 ทองแดง 12  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน