ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.1-3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 031
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ จังหวัดชลบุรี 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' จังหวัดจันทบุรี 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง 64 ทองแดง 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน