ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์อัตโนมัติ ม.4-6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 032
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 94 ทอง 4  
5 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 78 เงิน 5  
6 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี 76 เงิน 6  
7 โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี 74 เงิน 7  
8 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ 72 เงิน 8  
9 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 68 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' จังหวัดจันทบุรี 66 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง - -  
12 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน