ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์แบบผสม ม.4-6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 034
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 89 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 50 เข้าร่วม 4  
5 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน