ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.1-3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 035
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 88.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี 75.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 74.33 เงิน 4  
5 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 70.33 เงิน 5  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน