ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟแวร์ ม.4-6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 036
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 91 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 83.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 74 เงิน 4  
5 โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 72.33 เงิน 5  
6 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 70.66 เงิน 6  
7 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 68.83 ทองแดง 7  
8 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี 65.83 ทองแดง 8  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน