ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดภาพยนตร์สั้น นำเสนอด้วยภาษาไทย ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 039
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีประจันต์ เมธีประมุข จังหวัดสุพรรณบุรี 83 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 82.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย 81.20 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร จังหวัดลำปาง 79.40 เงิน 5  
6 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 78.80 เงิน 6  
7 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 78 เงิน 7  
8 โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 77.20 เงิน 8  
9 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 74.40 เงิน 9  
10 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 73 เงิน 10  
11 โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 72.20 เงิน 11  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน