ผลการแข่งขัน นวัตกรรมของนักเรียน
การประกวดการนำเสนอนวัตกรรมและผลผลิตที่เกิดจากการเรียนรู้ในชั้นเรียน ม.1-3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 004
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 98.25 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 86.50 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 80.74 ทอง 4  
5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 76.25 เงิน 5  
6 โรงเรียนฉวางรัชดาภิเษก จังหวัดนครศรีธรรมราช 70.50 เงิน 6  
7 โรงเรียนมกุฎเมืองราชวิทยาลัย จังหวัดระยอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน