ผลการแข่งขัน ผลงานครู
การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 044
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 87 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 78 เงิน 4  
5 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 77 เงิน 5  
6 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน