ผลการแข่งขัน ผลงานครู
การประกวดครูผู้สอนยอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนยอดเยี่ยม ครู

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 047
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 92 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนดงเจนวิทยาคม จังหวัดพะเยา 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี 83 ทอง 4  
5 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 80 ทอง 6  
7 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 78 เงิน 7  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน