ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
การออกแบบกราฟิกด้วยคอมพิวเตอร์ (Motion Infographic) ม.4-6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 049
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา จังหวัดเลย 98 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 81 ทอง 4  
5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 80 ทอง 5  
6 โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม จังหวัดชลบุรี 77 เงิน 6  
7 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ 75 เงิน 7  
8 โรงเรียนเมยวดีพิทยาคม จังหวัดร้อยเอ็ด 74 เงิน 8  
9 โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 74 เงิน 8  
10 โรงเรียนร่มเกล้า จังหวัดสกลนคร 69 ทองแดง 10  
11 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 68 ทองแดง 11  
12 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง 67 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ 66 ทองแดง 13  
14 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 65 ทองแดง 14  
15 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 64 ทองแดง 15  
16 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี 63 ทองแดง 16  
17 โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี 62 ทองแดง 17  
18 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 61 ทองแดง 18  
19 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร 60 ทองแดง 19  
20 โรงเรียนสารภีพิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ 60 ทองแดง 19  
21 โรงเรียนระยองวิทยาคม นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน