ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันโครงงานสะเต็มศึกษาและกล่องสมองกล (STEM & microcontroller Project)นำเสนอภาษาอังกฤษ ม.1-3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 005
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 85.30 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 82.80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย 76.50 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 74.30 เงิน 4  
5 โรงเรียนแกลง "วิทยสถาวร" จังหวัดระยอง 74.30 เงิน 4  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน