ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
การประกวดภาพยนต์สั้นบูรณาการภาษาอังกฤษ ม.1-ม.6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 050
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 87.66 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 82.33 ทอง 4  
5 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย 82 ทอง 5  
6 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 81.30 ทอง 6  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน