ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.1-3

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 006
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 80 ทอง 4  
5 โรงเรียนท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' จังหวัดจันทบุรี 80 ทอง 4  
6 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี 80 ทอง 4  
7 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ 80 ทอง 4  
8 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 80 ทอง 4  
9 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 80 ทอง 4  
10 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 80 ทอง 4  
11 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 80 ทอง 4  
12 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 65 ทองแดง 12  
13 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 65 ทองแดง 12  
14 โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน