ผลการแข่งขัน กิจกรรมการแข่งขัน
การแข่งขันหุ่นยนต์วิ่งเร็ว ม.4-6

DOC.6
รหัสกิจกรรม : 007
ที่ โรงเรียน สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ หมายเหตุ
1 โรงเรียนเบญจมราชูทิศจังหวัดจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 100 ทอง ชนะเลิศ  
2 โรงเรียนพานทองสภาชนูปถัมภ์ จังหวัดชลบุรี 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑  
3 โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา จังหวัดสกลนคร 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒  
4 โรงเรียนตราษตระการคุณ จังหวัดตราด 89 ทอง 4  
5 โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา กรุงไทยอนุเคราะห์ จังหวัดชลบุรี 89 ทอง 4  
6 โรงเรียนบางละมุง จังหวัดชลบุรี 89 ทอง 4  
7 โรงเรียนสงวนหญิง จังหวัดสุพรรณบุรี 89 ทอง 4  
8 โรงเรียนหนองหินวิทยาคม จังหวัดเลย 89 ทอง 4  
9 โรงเรียนกาวิละวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ 65 ทองแดง 9  
10 โรงเรียนท่าใหม่ 'พูลสวัสดิ์ราษฎร์นุกุล' จังหวัดจันทบุรี 65 ทองแดง 9  
11 โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ 65 ทองแดง 9  
12 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี จังหวัดชลบุรี 65 ทองแดง 9  
13 โรงเรียนสอาดเผดิมวิทยา จังหวัดชุมพร 65 ทองแดง 9  
14 โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม จังหวัดสุโขทัย 65 ทองแดง 9  
15 โรงเรียนเมืองพญาแลวิทยา จังหวัดชัยภูมิ 65 ทองแดง 9  
16 โรงเรียนนิคมวิทยา จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง - -  
17 โรงเรียนวัดนวลนรดิศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร - -  

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน